Søkeresultat: ""

Testoperatør

Endúr Energy Solutions opplever stor omsetningsvekst på vårt verksted i Dusavik, Stavanger og ser nå etter en ny Testoperatør som vil være med å styrke vår kompetanse innen trykktesting. Kvalifikasjoner – Egenskaper Grunnleggende kunnskap til test spesifikasjoner, testprosedyrer, tekniske tegninger, P&ID Dokumentert opplæring i bruk av testutstyr herunder pumper, data

Vis fullt resultat

Britt Mjellem ny styreleder i Endúr Maritime AS

Britt Mjellem er valgt som ny styreleder i Endúr Maritime AS. Mjellem representerer en omfattende erfaring fra både finans-, olje- og energisektoren, og er hentet inn for å styrke selskapets strategiske ledelse i en fase der selskapet opplever sterkt vekst innenfor flere aktivitetsområder.

Vis fullt resultat

Rigging

Siden Endúr AAK ble etablert i 1987 har rigging og løfteoperasjoner har vært en av våre fremste disipliner. Det er naturlig at vårt personell blir involvert i løfteoperasjoner, da det stort sett alltid vil være behov for arbeid i høyden i forbindelse med løft. Rigging inngår i grunnkompetansen til alle

Vis fullt resultat

Betongrehabilitering

Endúr AAKs tjenester innen betongrehabilitering utføres av personell sertifisert ihht NS-EN 1504-9 og NS9600. Gjuennom mange år med betongrehabilitering offshore, har vi utviklet metoder for avvirkning/fjerning av gammel betong, samt utvilket nye metoder for oppmørtling. Våre metoder i dag er basert på bruk av vannmeisling med UHP og tørrmørtling. Vi

Vis fullt resultat

Sakkyndig virksomhet

Endúr AAK er sertifisert som sakkyndig virksomhet innen kategoriene RX- alle typer Løfteredskaper, G7 (vinsjer/spill/taljer) og G10 (hånddrevne taljer). Vi utfører kontroller som upartisk tredjepart og på eget utstyr. Rigging og anhuking er et kjerneområde for AAK og som sakkyndig virksomhet og EPCI leverandør kan vi planlegge, gjøre struktur analyser,

Vis fullt resultat

Forebygging av fallende gjenstander (FG)

Fallende gjenstander kan representere en risiko i enhver sammenheng så lenge tyngdekraften virker. Vi kan best håndtere denne risikoen  ved  å påvirke sannsynligheten for at noe eller noen faller— altså forebygge. Endúr AAK har en rekke tjenester knyttet til forebygging av fallende gjenstander (FG). FG-Inspeksjon og utbedring av funn Kurs

Vis fullt resultat

Mekaniske fag

I Endúr AAK har vi en bred mekanisk kompetanse, og vi har personell med fagbrev og kompetanse innen en rekke mekaniske fag: Sveisere Platearbeidere Rørleggere Motormekanikere Industrimekanikere Boltetrekking (moment og strekk)

Vis fullt resultat

Sveis

Endúr har en omfattende sveiseaktivitet i felt og på verksted, med et tilsvarende stort arkiv med sveisekvalifikasjoner og sveiseprosedyrer. De sveiser de fleste metoder og materilakvaliteter i felt, og da også ved bruk av tilkomstteknikk. Vi har dekkende prosedyrer for en rekke materialkvaliteter: Karbon Rustfritt Aluminium Duplex Superduplex 6Mo Titan

Vis fullt resultat

Tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk er for oss i Endúr AAK et viktig verktøy for å komme frem til arbeidsstedet. AAK var med å utvikle tilkomstteknikk på slutten av 80-tallet, og utdannet  de første norske tilkomstteknikere som arbeidet på norsk sokkel. Vi utvikler stadig nye hjelpemidler for å sikre trygge og kostnadseffektive adkomstmetoder. Våre

Vis fullt resultat

Utførende fag

Mange forbinder Endúr AAK først og fremst med tilkomstteknikk og arbeid i høyden. For oss er tilkomstteknikk vår vei frem til arbeidsstedet, og vår måte å være selvhjulpen med adkomst og redningsberedskap. For våre kunder et dette i mange tilfeller kostnadsbesparende og risikoreduserende, men de får først og fremst utført

Vis fullt resultat

Nytt søk?