Vi i Endúr Fabricom vil gjerne få takke for et flott samarbeid i året som er gått, og ser frem imot nye spennende muligheter i 2019.