Vil du bli med oss å skape fremtidens industri?

Endúr Fabricom er et helnorsk industriselskap som leverer prosjekter av høy kvalitet til et bredt spekter av kunder både nasjonalt og internasjonalt. Vårt mål er å skape en arbeidsplass som innbyr til å bruke kreative evner og personlig initiativ og gjennom det skape langsiktige kunderelasjoner der kunden opplever en samarbeidspartner som gjør det enkelt å være kunde. Endúr er et gammelnorsk ord som avstammer fra «endurnýja» som betyr å fornye, men Endúr er også et ord med flere betydninger – satt foran kollega betyr det «varig kollega». Akkurat det er vi nå på jakt etter, nye kollegaer som har lyst å være med å bygge videre på våre 30 år med tradisjoner og være med å skape fremtidens norske industri, en industri vi mener vil være bærekraften i norsk økonomi også de neste generasjonene – med og uten Olje.

Grunnet stor aktivitet søker vi etter Arbeidsleder

Endúr Fabricom har fått en 5-års kontrakt for vedlikehold, modifikasjon og driftsstanser med Esso Norge AS sitt raffineri ved Slagentangen, og er i ferd med å etablere seg i Vestfold/ Tønsberg.

Hoved arbeidsoppgaver:

 • Sikre at arbeid blir utført i henhold til arbeidsprosesser som beskrevet i vårt kvalitetssystem (QMS).
 • Stillingsinnehaveren vil også fungere som en konstruksjonsplanlegger, felt ingeniør, material koordinator og QA/QC. Ansvarlig for feltsjekk av all Mekanisk, Rør og Struktur jobbkort før installasjonsstart.
 • Sikre at alt materiell og verktøy er tilgjengelig før oppstart av arbeid.
 • Bidra med oppfølging/forståelse av “Byggbarhetsvurdering FAB000-071-Z-PR-0001”
 • Ansvarlig for oppfølging av brukte/tjente timer og fremdriftsmelding.
 • Sikre at alt innleid utstyr/verktøy blir returnert snarest etter bruk.
 • Følge opp alt ekstra arbeid, samt endringer av arbeidsomfang og rapportere dette iht kontrakt.
 • Ansvarlig for rapportering og signering av daglig forbrukte timer, samt fremdrifts rapportering.
 • Ansvarlig for informasjon til daglig eller ukentlig prosjektrapport.
 • Ansvarlig for oppfølging av arbeidstillatelser, (AT) SAP.
 • Ansvarlig for oppfølging av SJA, samt sikre at alle involverte deltar, også de ansvarlige kunderepresentanter og leverandører.
 • Bidra til en suksessfull dialog og koordinering mellom kunde, leverandører og Endúr Fabricoms prosjektorganisasjon.
 • Ansvarlig for oppfølging av risiko og kvalitets avvik i prosjektgjennomføringen.
 • Sikre at alle sjekklister og MC sertifikat er fylt ut og signert før jobbkortet meldes fysisk ferdigstilt.

Kvalifikasjoner / Egenskaper

 • Felt ingeniør, med teknisk fagskole eller høyere utdanning innen mekaniske fag.
 • Relevant erfaring med allsidig kompetanse og praksis kan kompensere for formell utdanning.
 • 40 T HMS Kurs
 • Erfaring innen planlegging i SAP, Primavera og Safran 7.2.
 • Det vil bli lagt vekt på multikompetanse, allsidighet og selvstendighet.
 • Være en viktig bidragsyter til at prosjektet når sine målsetninger på en trygg og effektiv måte
 • Være selvstendig, allsidig, positiv og ha evne til samarbeid
 • Pliktoppfyllende, punktlig og ansvarsbevisst
 • Erfaring fra prosess industri/ verft er en fordel, men ingen forutsetning
 • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vår høyeste prioritet er Helse, miljø og sikkerhet, og vi stiller krav til at søker har samme holdning.

Vi kan tilby deg et interessant og utfordrende arbeidsmiljø, dyktige kollegaer, varierte oppgaver og perioder med høyt tempo. Konkurransedyktige betingelser og fleksibel avspaseringsordning.

Arbeidssted: Slagentangen, Tønsberg.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med Geir Reinertsen, VP Engineering & Construction tlf. 41336361.

Søknad merkes «Arbeidsleder/ Supervisor-ES» og sendes med CV til careers@endur.no innen 19. november 2018.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.